Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radcy Prawnego Marii Widłak działa na rynku od 2010 roku. Wcześniejsza działalność dotycząca świadczenia usług prawnych była realizowana we współpracy z kancelariami radców prawnych oraz w ramach spółki partnerskiej.

Kancelaria świadczy doradztwo prawne podmiotom gospodarczym, w tym spółkom prawa handlowego, w szczególności w zakresie udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi, dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych, umów handlowych, spraw z zakresu prawa administracyjnego oraz obsługi transakcji na rynku nieruchomości (sprzedaży, najmu, dzierżawy).

Świadczona jest także pomoc prawna na rzecz fundacji i stowarzyszeń NGO.

Kancelaria świadczy usługi prawne na rzecz osób indywidualnych w sprawach z zakresu prawa cywilnego, w tym dochodzenia roszczeń z tytułu umów kredytowych indeksowany/denominowany do franka szwajcarskiego.

W ramach działalności kancelarii prowadzone są mediacje sądowe i pozasądowe w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych i karnych.