Kredyty Frankowe

OFERTA

Kancelaria oferuje kompleksową usługę prowadzenia spraw przeciwko bankom dotyczących kredytów hipotecznych indeksowanych/denominowanych do franka szwajcarskiego:

 • na etapie przedsądowym,
 • w postępowaniu przed sądem,
 • w negocjacjach/mediacjach z bankiem, celem zawarcia ugody.

Dokonujemy analizy umowy kredytowej, a następnie występujemy w imieniu Klienta do banku, celem wezwania przedsądowego do ugodowego załatwienia sprawy.

W przypadku braku możliwości ugodowego załatwienia sporu na etapie przedsądowym, przygotowujemy pozew. Następnie sprawa jest prowadzona przed sądem przez zawodowego pełnomocnika, a Klient jest na bieżąco informowany o toku procesu.

Kancelaria prowadzi sprawy umów kredytów indeksowanych oraz denominowanych m.in. następujących banków:

 •  BPH (w tym dawny GE MONEY BANK)
 •  Deutsche Bank
 •  mBank
 •  Millennium
 •  PKO BP (w tym dawny Nordea Bank)
 •  Raiffeisen (w tym dawny Polbank EFG)
 •  Santander Bank Polska (dawniej Bank Zachodni WBK, w tym dawny Kredyt Bank)

ZASADY WYNAGRODZENIA

 • Wynagrodzenie Kancelarii za prowadzenie sprawy jest oparte o jasne zasady, co pozwala na przewidzenie kosztów obsługi prawnej. 
 • Oferujemy także ratalny system płatności.