O mnie

Mec. Maria Widłak

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zawód radcy prawnego wykonuje od 1998 r., świadcząc doradztwo prawne na rzecz podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego oraz na rzecz osób fizycznych.

Posiada rozległe doświadczenie w doradztwie prawnym i prowadzeniu spraw z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego, prawa transportu kolejowego, ustawy o drogach publicznych, prawa bankowego, umów handlowych, roszczeń odszkodowawczych.

Specjalizuje się w obsłudze prawnej realizowanych kontraktów budowlanych i prac projektowych (infrastruktura kolejowa, lotniskowa i drogowa), w tym inwestycji realizowanych na podstawie procedur FIDIC; posiada doświadczenie w przygotowywaniu i opiniowaniu dokumentacji o udzielenie zamówień publicznych, po stronie zamawiającego (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie).

Specjalizuje się także w dochodzeniu roszczeń z czynności bankowych, w tym kredytów indeksowanych i denominowanych do CHF.

Jest mediatorem, wpisanym na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, jak również mediatorem wpisanym na listę mediatorów Małopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.