Warning: Undefined variable $agencyup_author_text in /home/widlak/domains/kancelariawidlak.pl/public_html/wp-content/themes/agencyup/inc/ansar/enqueue.php on line 160
kancelaria

Zaprzestanie spłaty rat kredytowych przez frankowiczów z Getin Noble Bank

Jak wygląda sytuacja frankowiczów z Getin Noble Bank?
Kredytobiorcy frankowi z Getin Noble Banku nadal nie wiedzą do końca, jak na chwilę obecną wygląda ich sytuacja procesowa w kontekście udzielania zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytowej. W różnych sądach przebieg postępowań jest  zróżnicowany i dopiero kształtują się kierunki, w których podążają poszczególne składy orzekające.

Po tym, gdy Bankowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczął przymusową restrukturyzację Getin Noble Banku, frankowicze  tego banku zaczęli się obawiać o swoje pieniądze, w szczególności o nadpłacone raty kredytu ponad udzielony im kapitał.

Co w niniejszej sytuacji frankowicze powinni zrobić?
Kredytobiorcy frankowi składają teraz częściej do sądów wnioski o udzielenie zabezpieczenia w postaci wstrzymania spłat rat kredytu. Przed wydaniem przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny decyzji w przedmiocie przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku sądy  rzadko korzystały z przysługującego im prawa do zawieszenia obowiązku spłat rat przez kredytobiorców.

Czy sądy chętnie udzielają zabezpieczeń frankowiczom w stosunku do obecnej sytuacji Getin Noble Bank?
Decyzje sądów co do zabezpieczeń są różne. Część sądów takich zabezpieczeń udziela, a część odmawia. Można jednak w tej sytuacji zaobserwować tendencję uwzględniania przez sądy wniosków o zabezpieczenie składane przez kredytobiorców frankowych.

Spora część  frankowiczów z Getin Noble Banku, zwłaszcza tych, którzy już spłacili kwotę kapitału, zaprzestała po decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dalszego spłacania rat, mając świadomość, że  nie ma raczej szans na odzyskanie od banku ewentualnej nadpłaty ponad kapitał kredytu.

W przypadku zaprzestania spłaty rat kredytu, bank jednak w takiej sytuacji przesyła wniosek o wpisanie kredytobiorcy do bazy danych Biura Informacji Kredytowej.  Kredytobiorca, procesujący się z bankiem może jednak powołać się na  zabezpieczenie orzeczone przez sąd i domagać się usunięcia wpisu czy zakazania umieszczenia wpisu w BIK na czas trwania sporu.